Alle bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden

Privacy policy

Designdog vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig met persoonsgegevens om. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor verbetering van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die u aan ons verstrekt. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden.

Ons privacy beleid beschrijft welke gegevens van u worden opgeslagen en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Op deze pagina zie je welke gegevens we verzamelen wanneer je onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Daarnaast vindt je een uitleg hoe we hiermee omgaan. Zo snap je precies hoe Designdog te werk gaat.

Gegevensverwerking

Hieronder kun je zien op welke wijze je gegevens verwerkt worden, waar we ze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken Designdog gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons opgeeft of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

 • Je kunt ons jouw persoonsgegevens actief verstrekken, als je een bestelling op de website plaatst, een account aanmaakt, je inschrijft voor onze nieuwsbrief.
 • Sommige persoonsgegevens worden passief verstrekt, doordat onze systemen automatisch bepaalde handelingen registreren. Bij het gebruik van onze website, wordt je IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver, zoals dat bij bijna alle websites op het internet zo is.

Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto
 • Betaalgegevens
 • IP-adres

Plaats je een bestelling dan mogen wij je persoonsgegevens gebruiken om de bestelling netjes af te handelen. Wij verstrekken je persoonsgegevens aan onze vervoerder zodat de bestelling bezorgd kan worden.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

 • Het afhandelen van je bestelling, of aanmaken van een account
 • Statistische doeleinden, om onze website te optimaliseren
 • Het toesturen van gerichte aanbiedingen
 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 De gegevens van je betaling/ bank bewaren wij tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst).

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Wij verwerken je gegevens op basis van je toestemming en we bewaren deze gegevens tot we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Al de verstrekte gegevens worden drie maanden bewaard. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken zodat onze klantenservice nog beter hun werk kan doen.

Verstrekking aan derden

Om je bestelling af te handelen en om de website correct en veilig te laten werken, kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens met derden delen. Wij verplichten deze derden om uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan en wij beperken dit delen tot een absoluut minimum.

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit, behalve na jouw expliciete toestemming, of wanneer enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met je uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Cookies van derde partijen

Mochten er derde partijen gebruik maken van cookies dan is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wijzigt de webwinkel of het cookie beleid, dan wordt de privacyverklaring ook aangepast. Wij behouden dan ook al het recht om ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u de meest recente versie.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg over welke persoonsgegeven wij hebben en wat we ermee doen
 • Inzage in precieze persoonsgegevens die wij hebben
 • Corrigeren van fouten
 • Laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Toestemmingsbevoegdheid intrekken
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik

Let op! Zorg dat je duidelijke persoonsgegevens doorgeeft, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van verkeerde personen aanpassen/ verwijderen.

Contact gegevens Designdog

Designdog kunt u bereiken via:

Telefoon/ Whatsapp: +31(0)612471122

E-mail:  simone@designdog.nl
Adres: Designdog, Hazelaar 3, 5757 CB Liessel.

Designdog is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven, onder het nummer 82701865

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.